Jan Ivar Lauten style=

Jan Ivar Lauten

President Kasserer
Stein Bruno Langeland style=

Stein Bruno Langeland

Visepresident Sekretær
Eli Nina Bergsløkken style=

Eli Nina Bergsløkken

Past president
Elisabeth Høye Calmeyer style=

Elisabeth Høye Calmeyer

Aktivitetsleder
Halvor Baklien style=

Halvor Baklien

Klubbmester
Arild Bonsak style=

Arild Bonsak

Styremedlem
Per Ole Hveberg style=

Per Ole Hveberg

Styremedlem